عنوان خدمت پزشکی :تناسب اندام

  • این خدمت پزشکی در مطب دکتر صمد کلانتری انجام میشود.
تناسب اندام

 

تغذیه و رژیم درمانی
درمان چاقی های موضعی
آنالیز وزن و چربی
کرایولیپولیز