عنوان خدمت پزشکی :مراقبت و کاشت مو

  • این خدمت پزشکی در مطب دکتر صمد کلانتری انجام میشود.
مراقبت و کاشت مو
بدون شك ريزش مو يكي از ناراحت كننده ترين مسائلي است كه يك فرد در دوران زندگي خود با آن برخورد ميكند و افرادي هم كه دچار ريزش وسيع مو هستند از نظر ظاهري مسن تر از هم سن هاي خود كه موهايشان نريخته به نظر مي رسند و اين مساله مي تواند منجر به ايجاد افسردگي و عدم اعتماد به نفس در فرد بشود . البته ريزش مو در افراد مختلف عكس العمهاي متفاوتي را ايجاد مي كند.
تعداد معدودي از مردان مشكل طاسي خود را به خوبي پذيرفته و با آن كنار آمده اند، ولي امروزه اكثر مردان طاس براي برگرداندن موهاي از دست رفته به دنبال هر درماني مي روند ، از درمان هاي سنتي گرفته تا دارويي و جراحي . چراكه به نظر آنها داشتن مو مترادف است با جواني ، زيبايي و اعتماد به نفس .
در چنين شرايطي بايد به دنبال بهترين راه حل بود و تنها راه حل دائمي براي موهاي از دست رفته عمل جراحي كاشت مو مي باشد